AmazingCounters.com

 

 

 

โรงแรม -รีสอร์ท เกาะหลักมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองประจวบฯ วิ่งตรงมาจนถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกเจอไฟแดงที่ 2 เลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานบางนางรม ประมาณ 300 เมตรถึงโรงแรมเกาะหลัก ที่พักติดชายทะเล อ่าวประจวบคีรีขันธ์ บรรยากาศบริเวณภายในเงียบสงบ ร่มรื่น เย็นสบาย ที่พักมี แบบโรงแรม 48 ห้อง เตียงเดียว 22 ห้อง เตียงคู่ 26 ห้อง แบบบ้านวิลล่า มี 2 แบบ เรือนสวนสน 10 หลัง เรือนฟ้า 10 หลัง และยังมีอาคารอเนกประสงค์ ไว้รับรองการจัดเลี้ยง หรือประชุม

Koh Lak Hotel&Resort heading into town. Run up to the intersection and turn left at the next traffic light you turn left at the second bridge, oysters, some 300 meters from the hotel's main island. Accommodation on the beach Prachuap Bay The tranquil atmosphere with comfortable accommodation and hotel rooms, 48 ​​single rooms, 22 double rooms, 26 villas with 2 pine plantation house after house, 10 blue, 10 houses and a multipurpose building. A certificate of banquet or meeting.

สถานที่ใกล้เคียง

อ่าวน้อย(Ao Noi)

อยู่หน้าเมืองประจวบฯมีทิวทัศน์สวยงาม
เหมาะต่อการออก กำลังกายเช่น วิ่ง ขี่
จักรยานเลียบชายทะเลโดยอ่าวน้อยและ
 อ่าวประจวบฯมีถนนเลียบชายหาด
 เชื่อมโยง ถึงกัน อ่าวน้อย
มีทิวสนขนานไปกับถนนอ่าวประจวบฯ
มีบาทวิถีให้ เดินชมท้อง ทะเล ได้อย่าง
ใกล้ชิดและมีร้านอาหารทะเลให้เลือกสรรรับ
ประทาน หลายแห่ง

Ao Noi Bay, Prachuabkirikhan In front of the city Prachuap has beautiful scenery suitable for exercise such as running, cycling along the beach. By Ao Noi and Prachuap Bay, there is a road along the beach linking Ao Noi with grasslands parallel to the road. Prachuap Khiri Khan is close to the sea. There are several seafood restaurants.

วัดอ่าวน้อย(Wat Ao Noi)

ชมความงดงามของพระอุโบสถไม้สักทอง
ทั้งหลังมูลค่ามหาศาล ทั้งยังมี เป็นลวดลาย ไทย อันประณีตจนทำให้ โบสถ์ไม้สักทอง ภายในพระอุโบสถยัง การ แกะสลักเป็นที่
ประดิษฐาน พระพุทธรูป อีกไฮไลตคือการ
สักการะพระพุทธไสยาสน์ใน ถ้ำพระนอน
ที่ต้องเดินไต่ขึ้นไปตามบันได ใช้เวลาราวๆ 10-15 นาที และบนนั้นคุณ จะได้พบกับ ทัศนียภาพแห่งท้องทะเลอ่าว ประจวบ เคียง คู่กับ ความอลังการของถ้ำ พระนอนอัน เป็นที่ประดิษฐานพระ พุทธไสยาสน์ ขนาด ใหญ่ 2 องค์

Watch the splendor of the golden teakwood after the enormous value. There are also carvings. Thai Pattern Delicate teak wood church. The temple is also. Another highlight is the worship of the reclining Buddha in Phra Nak Cave. The walk up the stairs takes about 10-15 minutes and on it you will find the scenery. The sea of ​​the Gulf of Thailand together with the splendor of the cave temple, which houses a large reclining Buddha.

เขาช่องกระจก(Khao Chong Krachok)

วัดเขาช่องกระจก หรือวัดธรรมมิการาม
วรวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากจุดที่น่า สนใจอยู่ที่ด้านบนยอดเขาช่อง
กระจกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและ
รอยพระพุทธบาทจำลองเป็นจุดชมทิวทัศน์
สามอ่าวของประจวบที่งดงามมาก แห่งหนึ่ง
โดยสามารถมองเห็นได้ทั้งอ่าวประจวบฯ
อ่าวน้อยและอ่าวมะนาวได้อย่างชัดเจน โดย เฉพาะช่วงน้ำลดจะปรากฏเห็นสันทรายของ
อ่าวประจวบฯ เป็นริ้วๆเมื่อมองเห็นจากมุมสูง
มีความสวยงามเป็นอย่าง มาก เขาช่องกระจก นี้สูงจากระดับน้ำทะเลสูง 245 เมตร นักท่อง เที่ยวต้องเดินขึ้นบันได 396 ขั้น

Wat Khao Chong Klang Or Thammikram Temple Worawihan is a very famous temple. Interesting spots are at the top of the hill. The glass is enshrined. The footprint of the Buddha is a viewpoint. One of the most beautiful one of the bay.You can see the Gulf of Thailand. Ao Noi and Ao Luek are clearly visible, especially during the lower tide. Prachuap Bay is strangely seen from the high angle. It is very beautiful, the glass is 245 meters high from the sea level, the tourist must walk up 396 steps.