ติดต่อสอบถาม รายเอียดการจอง กรุ๊ป ทัวร์ การจัดเลี้ยง จัดอบรม ประชุม โทร. 096-8958879 (คุณแอน)

กิจกรรม ณ โรงแรม-รีสอร์ทเกาะหลัก(เฉี่ยวโอชา)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง"การประเมินประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" เวลา 08.00-14.00น. พร้อมรับประทานอาหารกลางแบบบุพเฟ่

****ทางเราขอขอบพระคุณ ที่ไว้ใจใช้บริการจากทางโรงแรม-รีสอร์ทเกาะหลักและร้านอาหารเฉี่ยวโอชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 คณะทัวร์.... ได้นำลูกทัวร์ 30 ท่าน มารับประทานอาหาร กลางวัน กับทางร้าน เฉี่ยวโอชา

****ทางเราขอขอบพระคุณ ที่ไว้ใจใช้บริการจากทางโรงแรม-รีสอร์ทเกาะหลักและร้านอาหารเฉี่ยวโอชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 คณะทัวร์....ได้นำลูกทัวร์ 200 ท่าน มารับประทานอาหาร กลางวันแบบบุพเฟ่ กับทางร้าน เฉี่ยวโอชา

****ทางเราขอขอบพระคุณ ที่ไว้ใจใช้บริการจากทางโรงแรม-รีสอร์ทเกาะหลักและร้านอาหารเฉี่ยวโอชา

วันพฤหัสบดีที่ 1- 2 มีนาคม 2561 คุณใจ ได้นำนักศึกษาและ อาจารย์ 60 ท่าน มาจัดอบรมโครงการ พร้อมรับประทาน อาหารกลางวันแบบบุพเฟ่และอาหารเย็น

****ทางเราขอขอบพระคุณ ที่ไว้ใจใช้บริการจากทางโรงแรม-รีสอร์ทเกาะหลักและร้านอาหารเฉี่ยวโอชา

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 คณะทัวร์ คุณเป็ด ได้นำลูกทัวร์ 40 ท่าน มารับประทานอาหารกลางวันกับทางร้าน เฉี่ยวโอชา

ทางเราขอขอบพระคุณ ที่ไว้ใจใช้บริการจากทางโรงแรม-รีสอร์ทเกาะหลักและร้านอาหารเฉี่ยวโอชา

   

ประกาศ

รับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "แม่บ้าน" 21/2/2561 รายละเอียด